+371 26 54 80 36
+371 29 33 30 46
birojs@dajo.lv

Projektu sagatavošana

Projektu sagatavošana ES struktūrfondu piesaistei

Projektu izstrāde atbalsta saņemšanai ietver:
       Konsultācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem
       Jūsu idejas formulēšana, piemeklējot atbilstošu aktivitāti
       Projekta pieteikuma un dokumentācijas sagatavošanas realizācija
       Biznesa plāna - idejas projektu sagatavošana
       Tehnisko specifikāciju dokumentāciju izstrādāšana un iesniegšana attiecīgajā  institūcijā
       Cenu aptaujas, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana
       Noslēguma pārskatu un atskaišu sagatavošana biedrībām, nodibinājumiem, juridiskām un fiziskām personām
Piedāvājam projektu izstrādi šādās aktivitātes :
       Finansējuma avotu noteikšana
       Vienošanās par apmaksas noteikumiem un izstrādes garantijām
•    Uzņēmējdarbības veicināšana
•    Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde
•    Sabiedrisko aktivitāšu sekmēšana
  • Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu ieviešana
  • Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
•     Lauku saimniecību modernizācija
•     Dabas resursu aizsardzība un ekonomija
•     Atbalsts apmācību veicināšanai un modernizācijai
•     Administratīvās kapacitātes stiprināšana
•     Mūžizglītība
 
 Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli pēc projekta apjoma un specifikas
Dažādu fondu piesaiste ļaus Jums efektīvāk attīstīt Jūsu uzņēmumu
Piedāvājam arī Biznesa plāna izstrādi No iedvesmas līdz virsotnei! 
Tālrunis: 265 480 36
e-pasts: birojs@dajo.lv