+371 26 54 80 36
+371 29 33 30 46
birojs@dajo.lv

Kursi

Kursu piedāvājums:
 • Sabiedriskās attiecības
 • Pārdošanas veicināšana tirdzniecībā
 • Riska un krīzes komunikācija
 • Komunikācijas prasmju attīstīšana
 • Mārketings
 • Starptautiskais mārketings
 • Mārketinga plānošana
 • Mārketinga stratēģiskā vadīšana
 • Pozitīvā domāšana
 • Prezentēšanas iemaņu pilnveidošana
 • Rakstīšana un rediģēšana
 • Runas prasme un starp personu komunikācija
 • Prasme publiski runāt un uzstāties
 • Klientu apkalpošana pa tālruni
 • Laika menedžments
 • Projektu vadība
 • Lietišķā etiķete
 • Lietvedība
 • Grāmatvedība
 • Komerctiesības
 • Administratīvās tiesības
 • Administratīvais process
 • Civilprocess
 • Pašvaldību tiesības
 • Darba tiesības
 • Komercdarbības pamati
 • Pašnodarbināto tiesiskie pamati
 • Darba aizsardzība darba vietā
 • Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
 • Mikrouzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība
 • Mediācija darba vietā (strīdu risināšana) u.c.
Programmas pielāgojam, atbilstoši klienta vēlmēm
Tālrunis: 265 480 36
birojs@dajo.lv