+371 26 54 80 36
+371 29 33 30 46
birojs@dajo.lv

Juridiskie pakalpojumi

Pārstāvība tiesās: 
Jebkuri strīdi vai domstarpības pirms vēršanās tiesu instancēs var un tos būtu jācenšas atrisināt pirmstiesas kārtībā, ar trešās, neatkarīgās puses līdzdalību, kuras lomā var būt Biroja juristi.
Biroja juristi pārstāvēs intereses un realizēs Klienta aizstāvību šķīrējtiesās, kā arī vispārējās jurisdikcijas tiesā piedāvājot Klientam sekojošo: 
• pretenziju dokumentu sagatavošanu; 
• sagatavojot normatīvajos aktos paredzētos procesuālos dokumentus (prasības vai kompensācijas pieteikums, prasības atsaukums, paskaidrojumi, lūgumi u.c.) 
• Klienta interešu pārstāvība visās stadijās administratīvajā, civilprocesā.

 Pārstāvība valsts iestādēs: 
Jebkuram uzņēmējam vai iedzīvotājam ir nācies saskarties ar dažādām valsts iestādēm. Un katrs zina, cik dažreiz ir grūti panākt no ierēdņiem, viņiem ar likumu uzlikto pienākumu izpildi, lai saņemtu dažādu veidu izziņas, atļaujas, licences, noraidīt nepamatotas prasības un pretenzijas. Daudzi baidās konfliktēt ar valsts iestādēm, lai nesarežģītu sev dzīvi turpmāk. Visoptimālākais risinājums šajā gadījumā ir vērsties pie profesionāla jurista. 
Mēs pārstāvam Klientu intereses valsts iestādēs, vietējās pašvaldībās, dažādās izpildvaras iestādēs un reģistros. Mūsu normatīvo aktu zināšanas, profesionalitāte, izglītība un lielā pilnvarotāju pārstāvības pieredze palīdz mums risināt Jūsu jautājumus ātri un ar likumīgiem paņēmieniem.

Tālrunis uzziņām: +371 293 330 46